Polityka prywatności

O ile poniżej nie podano inaczej, podanie Państwa danych osobowych nie jest wymagane prawnie lub umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do podania danych. Niedostarczenie go nie będzie wiązało się z żadnymi konsekwencjami. Ma to zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim w ramach następujących operacji przetwarzania nie są podawane inne informacje.
"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera
Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. 
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane użytkowe są przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego hostera / dostawcy usług IT i zapisywane w danych dziennika (tzw. pliki dziennika serwera). Te zapisane dane obejmują np. nazwę odwiedzanej strony, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i dostawcę żądającego. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezproblemowego działania naszej strony internetowej, jak również na ulepszeniu naszej oferty. 
 

Zamówienia na konta klientów      

Konto klienta
Przy zakładaniu konta klienta zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie tam określonym. Przetwarzanie danych służy poprawieniu komfortu zakupów i uproszczeniu realizacji zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za Państwa zgodą. Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twoje konto klienta zostanie wtedy usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych do zamówień
Kiedy składasz zamówienie, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetwarzania Twojego zamówienia oraz do rozpatrywania Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niedostarczenie go spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i jest niezbędne do realizacji umowy z Państwem. 
Twoje dane są przekazywane np. wybranym przez Ciebie firmom wysyłkowym i dostawcom usług dropshippingowych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług do realizacji zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.
 

Kontakt & Recenzje      

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie danych służy kontaktowi z Państwem. Wysyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za Państwa zgodą.
Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Wykorzystamy Twój adres e-mail tylko do przetworzenia Twojego żądania. Twoje dane zostaną wówczas usunięte, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zbieranie danych przy pisaniu komentarza
Gdy komentujesz artykuł lub post, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) tylko w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie służy umożliwieniu komentowania i wyświetlania komentarzy. Wysyłając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za Państwa zgodą. Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Państwa dane osobowe zostaną wówczas usunięte.

Kiedy Twój komentarz zostanie opublikowany tylko imię, które podałeś opublikowane.

Ponadto, gdy przesyłasz komentarz, Twój adres IP jest przechowywany w celu zapobiegania nadużyciom funkcji komentarzy i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Przesyłając komentarz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za Państwa zgodą. Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twój adres IP zostanie wtedy usunięty.

Dostawca usług płatniczych      

Korzystanie z systemu PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegają polityce prywatności PayPal. Można to znaleźć pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie w celu uczynienia naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie przeglądarki użytkownika nawet po zmianie strony i zaoferowanie mu usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookies w celu analizy zachowań surfingowych osób odwiedzających naszą stronę.

Ponadto używamy plików cookie w celu późniejszego kierowania do osób odwiedzających inne strony internetowe ukierunkowanych, opartych na zainteresowaniach reklam.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie § 15 (3) TMG, jak również art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w wyżej wymienionych celach.
Dane zebrane od Ciebie w ten sposób są pseudonimizowane dzięki technicznym środkom ostrożności. Przyporządkowanie danych do Państwa osoby nie jest już zatem możliwe. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi pochodzącymi od Państwa.
W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) f DSGVO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. W związku z tym masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Poprzez wybór odpowiednich ustawień technicznych w przeglądarce internetowej można zapobiec zapisywaniu plików cookies i przesyłaniu zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Pragniemy jednak zaznaczyć, że mogą Państwo wówczas nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.
O tym, jak zarządzać (w tym wyłączać) plikami cookie w głównych przeglądarkach, można dowiedzieć się, korzystając z poniższych linków:
Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Używamy "cookies sesyjnych" z VG Wort, Monachium, do pomiaru dostępu do tekstów, aby zarejestrować prawdopodobieństwo kopiowania. Pliki cookie sesji to małe jednostki informacji, które dostawca przechowuje w pamięci RAM komputera odwiedzającego. W pliku cookie sesji zapisywany jest losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Pliki cookie sesji nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Pomiary te są przeprowadzane przez firmę INFOnline GmbH zgodnie ze skalowalną metodą pomiaru centralnego (SZM). Pomagają one określić prawdopodobieństwo egzemplarzowe poszczególnych tekstów w celu wynagrodzenia roszczeń prawnych autorów i wydawców. Nie zbieramy danych osobowych za pomocą plików cookies.

Wiele z naszych stron posiada wywołania JavaScript, poprzez które zgłaszamy dostępy do Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). W ten sposób umożliwiamy naszym autorom udział w dystrybucji VG Wort, które zapewniają ustawowe wynagrodzenie za korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z § 53 UrhG.
Możliwe jest również korzystanie z naszych ofert bez plików cookies. Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookies lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o wysyłaniu plików cookies.

 

Szybkie śledzenie

 

1. ogólny zakres i opis przetwarzania danych

Używamy FAST, aby prawidłowo przypisać sukces nośnika reklamowego. Dane są automatycznie usuwane po 90 dniach. Nie dochodzi do profilowania. FAST używa unikalnego klucza, który nie może być przypisany przez osoby trzecie i dlatego użytkownicy nie mogą być śledzeni. Spersonalizowana reklama nie jest możliwa dzięki FAST.

FAST ustanawia związek pomiędzy kliknięciem w nośnik reklamowy, np. reklamę, a działaniem, np. zakupem lub rejestracją.

Przekazane nam informacje służą wyłącznie do prawidłowego przypisania sukcesu nośnika reklamowego i odpowiedniego rozliczenia.

FAST nie przechowuje plików cookies ani danych podobnych do plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

Podczas generowania odcisku palca urządzenia łączone są tylko parametry nieosobiste (ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, klasa procesora, głębia kolorów, język przeglądarki itp.)

 

2. zakres i opis przetwarzania danych przy korzystaniu z Google Ads / Microsoft Ads

W przypadku promocji z reguły przekazywany jest również numer zamówienia i wartość koszyka z zamówieniem, które są przez nas przechowywane przez 90 dni. Dane osobowe, takie jak nazwisko, numer telefonu lub adres, nie są wyraźnie gromadzone ani przechowywane.

Dodatkowo mogą być przesyłane następujące wartości:

 • ID (kolejny numer)

 • ClickID

 • Czas zakupu

 • Waluta

 • Nazwa konwersji (zamówienie sklepu lub lead)

  Przetwarzanie odcisku palca urządzenia odbywa się na serwerze danego klienta. W przypadku integracji poprzez Google Tag Manager, odcisk palca urządzenia jest przetwarzany poprzez serwer Smarketer Host-Europe w Strasburgu.

  Poprzez wysokie standardy bezpieczeństwa, takie jak połączenie HTTPS, wysyłanie danych konwersji odbywa się na naszym serwerze HOST-Europe zlokalizowanym w Strasburgu. Przekazanie pliku eksportowego i przetwarzanie danych (ClickID, nazwa konwersji, timestamp, wartość zamówienia, waluta) odbywa się zgodnie z Google Ads / Microsoft Ads na amerykańskim serwerze.

  Oprogramowanie jest tak ustawione, że nie dochodzi do profilowania.

 

3. cele przetwarzania danych

Przekazane nam informacje służą wyłącznie do prawidłowego przyporządkowania sukcesu nośnika reklamowego i odpowiedniego rozliczenia i są uzasadnione naszymi uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

 

4. okres przechowywania

Dane dotyczące opisanego tu przetwarzania są automatycznie usuwane po okresie przechowywania wynoszącym maksymalnie 90 dni.

Operator: Imię i nazwisko: Adres pocztowy: E-mail:

Smarketer GmbH
Alte Jakobstraße 83/84, 10179 Berlin info@smarketer.de

 

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Możesz zapobiec śledzeniu poprzez dezaktywację śledzenia FAST poprzez link opt-out na odpowiedniej stronie.

 

Oferty internetowe

Nasza strona internetowa oraz nasza mobilna oferta internetowa wykorzystują "Skalowalną metodę pomiaru centralnego" (SZM) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) do wyznaczenia wartości charakterystycznych dla statystyki w celu określenia prawdopodobieństwa kopiowania tekstów.
W procesie zbierane są anonimowe wartości pomiarowe. Pomiar liczby dostępów wykorzystuje alternatywnie sesyjny plik cookie lub sygnaturę utworzoną z różnych automatycznie przekazywanych informacji z przeglądarki użytkownika do rozpoznania systemów komputerowych. Adresy IP są przetwarzane tylko w formie zanonimizowanej.
Procedura została opracowana z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Jedynym celem tej procedury jest określenie prawdopodobieństwa skopiowania poszczególnych tekstów.
W żadnym momencie nie są identyfikowani indywidualni użytkownicy. Twoja tożsamość zawsze pozostaje chroniona. Nie będziesz otrzymywać żadnych reklam za pośrednictwem systemu.

Analiza i reklama      

Korzystanie z Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i osób ją odwiedzających. W tym celu Google będzie wykorzystywał uzyskane informacje na zlecenie operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Oznacza to, że Twój adres IP
esse zostaną wcześniej skrócone przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umawiających się na Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Twoje dane mogą zostać przekazane do USA. W przypadku przekazywania danych do USA dostępna jest decyzja Komisji Europejskiej o adekwatności. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w zorientowanym na zapotrzebowanie i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) f DSGVO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. 
Aby zapobiec zbieraniu przez Google Analytics danych na wszystkich urządzeniach, można ustawić plik cookie opt-out. Opt-out cookies zapobiegają przyszłemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony. Aby było to w pełni skuteczne, należy zrezygnować ze wszystkich używanych systemów i urządzeń. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie opt-out zostanie ustawiony: Dezaktywuj Google Analytics. 
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod https://www.google.de/intl/de/policies/.

Korzystanie z Google Ads Conversion Tracking
Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego "Google Ads" i w tym kontekście ze śledzenia konwersji (ocena akcji odwiedzin). Google Conversion Tracking to usługa analityczna firmy Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Po kliknięciu na reklamę zamieszczoną przez Google, na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli odwiedzą Państwo określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy mogli rozpoznać, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali przekierowani na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W ten sposób nie ma możliwości, aby pliki cookie były śledzone na stronach internetowych klientów Ads.
Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. To mówi nam o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować użytkowników. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w ukierunkowanej reklamie i analizie efektu i skuteczności tej reklamy.
W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) f DSGVO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
W tym celu możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.
Ponadto w ustawieniach reklam Google możesz wyłączyć spersonalizowane reklamy dla Ciebie. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć na stronie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Ponadto można wyłączyć korzystanie z plików cookie przez strony trzecie, odwiedzając stronę wyłączenia Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrożyć wymienione tam dalsze informacje dotyczące rezygnacji.
Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/

Prawa osób, których dane dotyczą i okres przechowywania

Czas przechowywania
Po całkowitym przetworzeniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres gwarancji, następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a następnie usunięte po upływie tego okresu, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dotyczą dane
W przypadku spełnienia wymogów prawnych, zgodnie z art. 15 do 20 DSGVO przysługują Państwu następujące prawa: prawo do informacji, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
Ponadto mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 (1) f DSGVO oraz wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 (1) DSGVO.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe znajdą Państwo w naszym nadruku.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu
Jeśli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych, których to dotyczy, zostanie zakończone, chyba że wykażemy ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, informując nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane, których dotyczy sprzeciw, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 r.