Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de volgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. 
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster/IT-dienstverlener doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren. 
 

Opdrachten voor klantenrekeningen      

Klantenrekening
Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Bij gebreke daarvan wordt geen contract gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor de verwerking van bestellingen en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.
 

Contact & Beoordelingen      

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te nemen. Door het verzenden van uw bericht geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling van gegevens bij het schrijven van een commentaar
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bericht, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de mate waarin u die verstrekt hebt. De verwerking dient om commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door de opmerking te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw persoonsgegevens worden dan gewist.

Wanneer uw commentaar is gepubliceerd alleen de naam die je hebt gegeven gepubliceerd.

Wanneer u een commentaar geeft, wordt uw IP-adres bovendien opgeslagen om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door het commentaar in te dienen, stemt u in met de verwerking van de verstrekte gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Aanbieder van betalingsdiensten      

Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U kunt dit vinden onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het nodig dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.

Wij gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren.

Bovendien gebruiken wij cookies om websitebezoekers vervolgens op andere websites gerichte, op interesses gebaseerde reclame aan te bieden.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van § 15 (3) TMG alsmede art. 6 (1) lit. f DSGVO vanuit het legitieme belang in de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is dus niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f, DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door in uw internetbrowser de juiste technische instellingen te kiezen, kunt u het opslaan van cookies en het doorgeven van de daarin opgenomen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Hoe u in de belangrijkste browsers cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen), vindt u via onderstaande links:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Wij gebruiken "session cookies" van VG Wort, München, om de toegang tot teksten te meten en zo de waarschijnlijkheid van kopiëren vast te leggen. Sessiecookies zijn kleine informatie-eenheden die een provider opslaat in het RAM van de computer van de bezoeker. Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Bovendien bevat een cookie informatie over zijn herkomst en de bewaartermijn. Sessiecookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Deze metingen worden door INFOnline GmbH uitgevoerd volgens de Scalable Central Measurement Method (SZM). Zij helpen de kopieerwaarschijnlijkheid van afzonderlijke teksten te bepalen voor de vergoeding van juridische claims van auteurs en uitgevers. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

Veel van onze pagina's zijn voorzien van JavaScript-aanroepen waarmee wij de toegang tot het Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) rapporteren. Zo stellen wij onze auteurs in staat deel te nemen aan de verdelingen van de VG Wort, die de wettelijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken volgens § 53 UrhG waarborgen.
Het is ook mogelijk om onze aanbiedingen te gebruiken zonder cookies. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd zodra er cookies worden verzonden.

 

FAST Tracking

 

1. algemeen toepassingsgebied en beschrijving van de gegevensverwerking

Wij gebruiken FAST om het succes van een advertentiemedium correct toe te wijzen. De gegevens worden na 90 dagen automatisch gewist. Er vindt geen profilering plaats. FAST gebruikt een unieke sleutel die derden niet kunnen toekennen en waardoor gebruikers niet kunnen worden getraceerd. Gepersonaliseerde reclame is met FAST niet mogelijk.

FAST legt een verband tussen een klik op een reclamemedium, bijvoorbeeld een advertentie, en een actie, bijvoorbeeld een aankoop of een registratie.

De aan ons doorgegeven informatie wordt uitsluitend gebruikt om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering correct toe te wijzen.

FAST slaat geen cookies of op cookies lijkende gegevens op uw eindapparaat op.

Bij het genereren van de apparaatvingerafdruk worden alleen niet-persoonlijke parameters samengevoegd (browserinstellingen, tijdzone, CPU-klasse, kleurdiepte, browsertaal, enz.)

 

2. omvang en beschrijving van de verwerking van gegevens bij het gebruik van Google Ads / Microsoft Ads

In het geval van een promotie worden meestal ook het bestelnummer en de waarde van het winkelmandje doorgegeven en 90 dagen door ons opgeslagen. Persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer of adres worden uitdrukkelijk niet verzameld of opgeslagen.

Bovendien kunnen de volgende waarden worden doorgegeven:

 • ID (opeenvolgend nummer)

 • ClickID

 • Tijdstip van aankoop

 • Valuta

 • Conversienaam (winkelorder of lead)

  De verwerking van de device fingerprint vindt plaats op de server van de betreffende klant. In geval van integratie via Google Tag Manager wordt de device fingerprint verwerkt via de server van Smarketer Host-Europe in Straatsburg.

  Via hoge veiligheidsnormen, zoals een HTTPS-verbinding, vindt de verzending van de conversiegegevens plaats op onze HOST-Europe server in Straatsburg. De overdracht van het exportbestand en de verwerking van de gegevens (ClickID, conversienaam, tijdstempel, orderwaarde, valuta) vindt plaats volgens Google Ads / Microsoft Ads op een Amerikaanse server.

  De software is zo ingesteld dat er geen profilering plaatsvindt.

 

3. doeleinden van de verwerking

De aan ons doorgegeven informatie dient uitsluitend voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de bijbehorende facturering en wordt gerechtvaardigd door onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 

4. duur van de opslag

De gegevens van de hier beschreven verwerking worden automatisch gewist na een opslagperiode van maximaal 90 dagen.

Exploitant: Naam: Postadres: E-mail:

Smarketer GmbH
Alte Jakobstraße 83/84, 10179 Berlijn info@smarketer.de

 

5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt de tracking voorkomen door de FAST tracking uit te schakelen via een opt-out link op de betreffende pagina.

 

Webaanbiedingen

Onze website en ons mobiele webaanbod gebruiken de "Scalable Central Measurement Method" (SZM) van INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) voor de bepaling van statistische karakteristieke waarden voor de bepaling van de kopieerwaarschijnlijkheid van teksten.
Daarbij worden anonieme meetwaarden verzameld. De meting van de toegang maakt ook gebruik van een sessiecookie of een handtekening die wordt gecreëerd uit verschillende automatisch door uw browser doorgegeven informatie om computersystemen te herkennen. IP-adressen worden alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt.
De procedure is ontwikkeld met inachtneming van de gegevensbescherming. Het enige doel van de procedure is het bepalen van de kopieerwaarschijnlijkheid van afzonderlijke teksten.
Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Uw identiteit blijft altijd beschermd. U ontvangt geen reclame via het systeem.

Analyse en reclame      

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. Daartoe zal Google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres
esse vooraf worden ingekort door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang bij de vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f, DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren [.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. 
Om te voorkomen dat Google Analytics op alle apparaten gegevens verzamelt, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich op alle gebruikte systemen en apparaten afmelden om dit volledig effectief te laten zijn. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics deactiveren. 
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van Google Ads Conversion Tracking
Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma "Google Ads" en in dit kader conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van Ads-klanten worden getraceerd.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het gerechtvaardigd belang in gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f, DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Bovendien kunt u gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door de uitschakelpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen.
Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/

Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag
Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 DSGVO: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig art. 21 (1) DSGVO.

Neem desgewenst contact met ons op. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens met het oog op direct marketing stopzetten.

laatste update: 25.04.2018